06-63/562-997

elektroglob@elektroglob.hu

Bevezetés

 

Az ELEKTROGLOB Kft. – továbbiakban társaság –vevői igényeinek magas minőségi színvonalon történő kielégítése, a jogszabályi elvárásoknak való megfelelőség fokozása, valamint a társaság még előnyösebb megítélése érdekében fejleszti rendelkezésére álló menedzsment eszköztárát. A vezetésnek filozófiája a magas minőségi színvonalon történő munkavégzés, az esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás megelőzése és munkatársainak egészségének védelme. Működésének folyamatos fejlesztése szükségessé teszi az erdészeti szolgáltatási tevékenységének minőség,- környezet,- munkabiztonság központú megközelítését.

Ezt a szükségszerűséget felismerve a Társaság az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványon alapuló környezetközpontú valamint az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási integrált irányítási rendszert épített ki és működtet.

A sikert abban látják, hogy ezek az irányítási rendszerek alkalmazása módszeresen biztosítja a céljai elérését, folyamatos fejlődését.

A társaság céljai:

Felfedje és kielégítse vevői és egyéb partnerei igényeit, elvárásait, a működésével kapcsolatos jogi követelményeket (szakmai, környezetvédelmi, munkabiztonsági), versenyelőnyt érjen el fő vevői körében és azt hatásos és hatékony működéssel fenntartsa és erősítse, mindezt úgy, hogy tulajdonosainak egyre nagyobb eredményt biztosítson.

A társaság küldetése:

Kiszolgálni vevőit a villamos hálózatok tervezésének és kivitelezésének magas minőségi színvonalon történő elvégzésével, azok teljes megelégedésére, úgy, hogy az segítse eredményes működését. A szolgáltatást úgy végezni, hogy közben óvjuk a környezetet, és munkatársaink egészségét.

A társaság jövőképe:

Az elektromos hálózatok tervezése és kivitelezése tevékenységek végzése, biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése, valamint erdészeti szolgáltatások terén a DÉMÁSZ Zrt. és az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. szolgáltatási területén hosszú távon biztos szállítója lenni az áramszolgáltató nagyvállatoknak, azok ilyen irányú szolgáltatási szükségletében egyre nagyobb piaci részesedést szerezni, majd ennek révén folyamatosan fejlődni, növekedni. Stabil, tőkeerős kisvállalkozássá erősödni, mely tenni kíván a természeti erőforrások védelme érdekében.

 

Az Irányítási rendszerek kézikönyve azt a folyamatszemléletű irányítási rendszert körvonalazza, amelyek céljainak megvalósításához, küldetésének és jövőképének eléréséhez eszközül szolgál.

 

Az ELEKTROGLOB Kft. minőségpolitikája

 

Társaságunk egyik alapvető célja:

Kiérdemelni vevőink, tulajdonosaink és munkatársaink teljes megelégedettségét.

Ennek érdekében olyan minőségirányítási rendszert építünk ki és működtetünk, amely eszközt ad és ösztönöz a mindig magas minőségi színvonalú elektromos hálózatok tervezéséhez és a létesítmények kivitelezéséhez, valamint a biztonságtechnikai felülvizsgálatokhoz.

Társaságunk politikája, hogy csak olyan szolgáltatást végzünk, amelyek minden tekintetben megfelelnek vevőink elvárásainak, a szerződéses feltételeknek, a tevékenységünkre vonatkozó törvények, jogszabályok, szabványok és műszaki előírások követelményeinek.

Politikánk megvalósítására a következő célokat fogalmazzuk meg:

  •  Növeljük piaci részesedésünket főbb vevőinknél, az áramszolgáltatóknál.
  •  Alapos és rugalmas vállalkozási tevékenységgel növeljük vevőink megelégedettségét.
  • Az elektromos hálózatok tervezését úgy végezni, hogy annak alapján megvalósítandó létesítmény módosítások nélkül kivitelezhető legyen, és feleljen meg minden követelménynek.
  • Olyan magas minőségi színvonalú kivitelezési tevékenységet végzünk vevőink részére, hogy a műszaki átadásokon észrevétel ne jelentkezzen, majd a használatba vételt követően garanciális hiba ne legyen.
  • Technológiák fejlesztésével és képzéssel törekszünk arra, hogy vevőink szolgáltatási tevékenységeit támogassuk.
  • Minden társunk bevonásával folyamatosan tökéletesítjük irányítási rendszerünket.
  • Növeljük társaságunk tagjainak és munkatársainak megelégedettségét.

A társaság a folyamatos fejlődést biztosító célokat tűz ki, melyek megvalósítást fokozott felügyelet alatt tart és szükség szerint módosít.

Céljaink elérése érdekében az ELEKTROGLOB Kft. elkötelezte magát az ISO 9001:2008 szabvány szerinti, független szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése mellett.

 

Az ELEKTROGLOB Kft. környezeti politikája

 

Társaság elkötelezett az általa végzett villamos hálózatok szerelése és kivitelezése, biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése, valamint erdészeti szolgáltatás környezetközpontú megközelítése és az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett.

Követelményrendszerében előtérbe helyezi a környezetvédelmi szempontokat - különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére, - valamint a folyamatos jogkövető magatartás fenntartását, melynek segítségével a társaság kedvező megítélését igyekszik fenntartani a hatóságoknál és tevékenységével érintett minden partnere körében.

A Társaság vezetése magáénak vallja a fenntartható fejlődés gondolatát, amely szerint a fejlődés folyamatában egyensúlyra kell törekedni a műszaki, környezeti, és gazdasági feltételek között.

A környezetszennyezés megelőzése, a környezeti teljesítményének javítása érdekében a következő célkitűzéseket fogalmazzuk meg:

- Felmérjük, rendszerezzük, és értékeljük tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásait, kiemelten kezeljük a jelentős hatást okozó környezeti tényezőket

- Tevékenységeink végzése során a vonatkozó előírások betartásával védjük környezetünket.

- Keressük azokat a megoldásokat, amelyek túlmutatnak a vonatkozó jogszabályok betartásán a környezet terhelésének csökkentése és a természeti erőforrások védelme terén.

- Törekszünk arra, hogy alkalmazott technológiák és munkamódszerek a legkisebb környezeti terhelést okozzák.

- Megoldást keresünk a keletkezett hulladékok olyan formájú kezelésére, amellyel a természeti erőforrások felhasználását csökkenthetjük, és az mások számára is lehetővé tesszük.

- Munkatársainkat, alvállalkozóinkat folyamatos oktatásban részesítjük annak érdekében, hogy minden érintett személy megértse és a gyakorlatban alkalmazza tevékenységi területének környezetvédelmi szempontjait, valamint hogy elérjük környezeti tudatának erősítését, a környezet iránti fokozott elkötelezettségét.

- Törekszünk arra, hogy tevékenységünk ne jelentsen veszélyt környezetünkre, és munkánkkal támogassuk természeti kincseinek megőrzését, hogy azokat közösen élvezhessük

A ELEKTROGLOB Kft. az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével szeretné elérni hírnevének, és piaci pozíciójának erősödését.

A ELEKTROGLOB Kft. ügyvezetője kinyilvánítja, hogy környezeti politikáját minden munkatársával és alvállalkozójával megismerteti, az abban foglalt irányelvek betartását tevékenységük végzésével kapcsolatban megköveteli, betartásukhoz a szükséges erőforrásokat folyamatosan biztosítja.

 

Az ELEKTROGLOB Kft. munkahelyi egészségvédelem és biztonsági politikája

 

Társaságunk elkötelezett az általa végzett villamos hálózatok szerelése és kivitelezése, biztonságtechnikai felülvizsgálatok végzése, valamint erdészetiszolgáltatás munkahelyi egészségvédelem és biztonsági központú megközelítése és az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett

Tevékenységünk végzése során mindent megteszünk azért, hogy munkatársaink, és partnereink munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági feltételei megfelelő színvonalon biztosítottak legyenek.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében a következő célkitűzéseket fogalmazzuk meg:

-      A tevékenységeink mindenkor megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és más vállalt kötelezettségeinknek.

-      Rendszeresen elemezzük a munkahelyi veszélyeket, és az ezekből eredő kockázatokat, azokat elfogadható szintre szorítjuk, és ezzel megelőzzük a baleseteket, az egészségkárosodást és a kvázi-balesetek.

-      A tevékenységünk során a hangsúlyt az elővigyázatosság és a megelőzés fontosságára helyezzük.

-      A partnereink teljesítményét is figyelemmel kísérjük, velük rendszeresen konzultálunk munka-, tűz- és egészségvédelmi kérdésekben.

-      Erősítjük munkatársaink és szállítóink munka-, tűz- és egészségvédelmi tudatosságát.

-      Munkatársainkat, alvállalkozóinkat folyamatos oktatásban részesítjük a speciális helyzetek, rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokra, az események megelőzésére tervet készítünk, és megvalósítjuk.

 

Az ELEKTROGLOB Kft. az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelem és biztonságiirányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével szeretné elérni hírnevének, és piaci pozíciójának erősödését.

Az ELEKTROGLOB Kft. ügyvezetője kinyilvánítja, hogy munkahelyi egészségvédelem és biztonsági politikáját minden munkatársával és alvállalkozójával megismerteti, az abban foglalt irányelvek betartását tevékenységük végzésével kapcsolatban megköveteli, betartásukhoz a szükséges erőforrásokat folyamatosan biztosítja.

www.elektroglob.hu - Minden jog fenn tartva!! - Adatkezelési tájékoztató